Home / Particulier / Verkeer / Waarborgfonds
  Waarborgfonds Motorverkeer
U heeft schade aan uw auto en de dader is onbekend. Het komt helaas nogal eens voor dat iemand schade aan een auto veroorzaakt en geen briefje achterlaat. Of u wordt aangereden door een onverzekerd of gestolen motorijtuig.

Staat u in zo'n gevalmet lege handen?, niet altijd: indien de schade veroorzaakt is door een motorrijtuig kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Benadeelden kunnen een beroep doen op het Waarborgfonds, indien de schade in Nederland is ontstaan, veroorzaakt door:

  • een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval;
  • een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder;
  • een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was (schade aan het gestolen motorrijtuig wordt niet vergoed);
  • een motorrijtuig, verzekerd bij een failliete verzekeraar;
  • een motorrijtuigbestuurder die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

Om een claim te kunnen indienen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • de schade isveroorzaakt door een motorvoertuig of een daaraan gekoppelde aanhanger; 
  • de veroorzaker is aansprakelijkvoor de schade;
  • u dient zich aantoonbaar in te spannen de veroorzaker te achterhalen, zoals het doen van onderzoek en het doen van aangifte, deze acties dienen binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade plaats te vinden.
  • is de tegenpartij bekend (maar onverzekerd), dan dient u deze aansprakelijk te stellen;
  • er dient bewijs te zijn door middel van een getuige verklaring

Er geldt een eigen risico van 250,- bij het indienen van een claim.

Meer informatie kunt u vinden op de www.wbf.nl

Heeft u schade en tegenpartij is onbekend neem contact met ons op en wij zijn u graag van dienst.   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer