Home / Ondernemer / Uw bedrijf / bedrijfsverzekeringen
  Inhoudsopgave
  Bedrijfsverzekeringen
Voor het verzekeren van uw bedrijf en alles wat daar mee samen hangt zijn zeer veel verzekeringen voorhanden. Een goede keuze maken uit deze schijnbare warboel is niet altijd eenvoudig. Temeer omdat hiaten maar ook onnodige overlappingen moeten worden voorkomen.

Wajon Verzekeringen is 'thuis' in de verzekeringswereld. Wij helpen u op graag op weg en verzorgen op basis van uw wensen een voor u op maat samengesteld verzekeringspakket, passend bij uw ondernemingssituatie.
  Welke bedrijfsverzekeringen zijn er?
Bij het verzekeren van uw bedrijf kunt u denken aan:
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven: Dekken de wettelijke aansprakelijkheid van uw bedrijf voor materiŽle- en/of letselschade, aan derden toegebracht als gevolg van schuld of nalatigheid voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten. Specifiek kennen we de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ter afdekking van het financiŽle nadeel van claims als gevolg van beroepsfouten.
 • Rechtsbijstandsverzekeringen: Bieden uitkomst bij juridisch advies of juridische conflicten.
 • Brandverzekeringen: Dekken de gevolgen van brand, ontploffing en vele andere in de verzekeringspolis genoemde evenementen. De brandverzekering kan gelden voor uw opstal, inventaris, bedrijfsuitrusting en goederen aanwezig op de in de polis vermelde risicoadressen.
 • Bedrijfsschadeverzekeringen: Bieden dekking voor verlies van netto winst en doorlopende vaste lasten (bijvoorbeeld lonen en hypotheken) na een gedekt evenement op de brandverzekering.
 • Machinebreukverzekeringen: 'All-risks' dekking voor uw machinepark/productielijn van aanzienlijke waarde. Kan worden uitgebreid met zogeheten Ďmachinebreukbedrijfsschade'.
 • Wagenpark: Verzekeren uw bedrijfsauto's en rijdend werkmaterieel in ieder geval voor wat betreft de verplichte wettelijke aansprakelijkheid (WAM). Dekken daarnaast het casco (met eventuele accessoires, beletteringen en betimmeringen).
 • Computer- en elektronicaverzekeringen: 'All-risks' dekking voor uw hardware, software en de kosten gepaard gaand met het herstel (reconstructie of extra kosten) na een gedekt voorval.
 • Transport-/goederenverzekeringen: Op verschillende wijzen kunnen goederen verzekerd worden tegen schade tijdens transport, waarbij 'all-risks' de meest uitgebreide verzekeringsvorm is.
 • Pensioenverzekeringen: Voor uzelf en uw medewerkers om een voorziening voor 'later' te treffen. Soms verplicht volgens de bedrijfsvereniging.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Voor een ondernemer zijn er geen wettelijke voorzieningen van toepassing en is het belangrijk om zelf deze voorzieningen af te sluiten. Dit kan ook in combinatie met een pensioenregeling.
 • Ziekengeldverzekeringen: Dekt het feit dat u als werkgever tegenwoordig verplicht bent om uw medewerker de eerste 2 jaar van diens ziekte door te betalen.
 • Compagnon/Keymenverzekeringen: Dit is een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de eigenaren of belangrijke medewerkers, dekt de financiŽle gevolgen van het overlijden van deze personen.
  Wij helpen u graag op weg
Zoals u ziet is een enorm aanbod van verzekeringen voorhanden. Als ondernemer is het geen eenvoudige klus in dit woud van verzekeringen de weg niet kwijt te raken.

Wij helpen u graag op weg en verzorgen op basis van uw wensen een voor u op maat samengesteld verzekeringspakket, passend bij uw ondernemingssituatie.

Interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer