Home / Ondernemer / Uw personeel
  Ziekteverzuim
Als uw medewerker ziek wordt, bent u als werkgever wettelijk verplicht de eerste twee ziektejaren 70% van het loon door te betalen. Bovendien is in veel CAOĺs vastgelegd dat in het eerste ziektejaar zelfs 100% door wordt betaald. Daarnaast bent als werkgever aansprakelijk voor de re´ntegratie van uw zieke medewerkers.
  Voorkom hoog oplopende verzuimkosten
Deze verzuimkosten kunnen hoog oplopen, zo hoog zelfs dat uw onderneming er door in gevaar komt.

Met een ziekteverzuimverzekering voorkomt u hoog oplopende kosten. Na een eigen risico termijn of eigen risico bedrag keert de verzekeraar (een deel van de) loonschade als gevolg van het ziekteverzuim uit.


Maar een goede verzuimverzekeraar gaat verder, deze bespoedigt het herstel van uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het verkorten van een wachtlijst voor het ziekenhuis, het waar nodig inschakelen van voorzieningen en interventies of een snelle, professionele aanpak van re´ntegratie. Hierdoor blijven de verzuimkosten, die vaak een veelvoud van het door te betalen salaris bedragen, tot een minimum beperkt, waardoor u zich een aanzienlijk kunt besparen. 

  Wij staan u graag terzijde
Een ziekteverzuimverzekering is voor een klein of middelgroot bedrijf een belangrijke zoniet onmisbare verzekering. Wij staan u graag terzijde bij het uitzoeken en aanvragen van een bij uw bedrijf en personeel passende verzekering en nemen daarbij zoveel mogelijk het werk uit handen.

Interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer