Home / Particulier / Verkeer
  Inhoudsopgave auto
  Welke autoverzekering past bij u ?
In Nederland zijn er zeer veel aanbieders van autoverzekeringen. Op het eerste gezicht lijken al die verzekeringen op elkaar. Autoverzekeringen zijn er echter in soorten en maten, vaak blijkt pas na een schade of ongeval de kwaliteit van uw autoverzekering.
Een aantrekkelijke premie aanbieding wil daarom nog niet altijd zeggen dat u dan altijd het beste uit bent.
  Welke dekkingen mogelijk ?
U kunt bij autoverzekeringen kiezen uit 3 verschillende dekkingen:

Wettelijke Aansprakelijkheid of WA.
Alleen schade die u met uw auto aan anderen toebrengt is gedekt. Uw eigen schade komt bij deze verzekering voor eigen rekening. Deze verzekering is in Nederland wettelijk verplicht voor iedere auto.

Wettelijke aansprakelijkheid en beperkt casco
WA schade is gedekt en schade ontstaan door onder andere diefstal, brand, ontploffing, blikseminslag, storm, en ruitbreuk. Schade aan uw auto door uw schuld is niet gedekt.

Volledig casco of all risk verzekering
Bij volledig casco is in vrijwel alle gevallen schade, die aan uw auto ontstaat gedekt.
  Welke dekking kiest u ?
Dit is afhankelijk van de premie die u wilt of kunt betalen en het risico dat u zelf wilt lopen. Ook dient er een afweging gemaakt te worden tussen de waarde van de auto en de hoogte van de te betalen premie.

  Welke verzekering kiest u ?
Door het grote aantal aanbieders is het lastig kiezen, bovendien zijn de onderlinge verschillen groot, zonder dat deze verschillen op het eerste gezicht opvallen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het eigen risico, de afhandeling van een eventuele schade, een vervangende auto tijdens de reparatie, de afschrijvingsregeling, hulpverlening in binnen- en buitenland enzovoort.
  Uitbreidingsmogelijkheden
Ongevallenverzekering voor inzittenden
Ongeacht de schuldvraag wordt een vaststaande uitkering gedaan, indien u of een van de andere inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide wordt.

Schadeverzekering voor inzittenden
Ook deze verzekering keert uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit, echter alle kosten voortkomend uit een gedekt ongeval zijn verzekerd, ook de schade aan bagage. Bovendien wordt er gekeken naar de daadwerkelijke schade en wordt geen vaststaand bedrag uitgekeerd. Maximum uitkering vaak 1.000.000,- per gebeurtenis.

Rechtsbijstandverzekering
Biedt dekking voor kosten gemaakt voor het verhalen van schade en kan eventueel worden uitgebreid met een dekking voor juridische bijstand bij geschillen met uw dealer of reperateur.
  Wij staan u graag terzijde bij kiezen van de juiste verzekering
Zoals u kunt zien komt er bij een goede autoverzekering het nodige kijken, wij helpen u graag bij het uitzoeken en aanvragen van de juiste verzekering.

Wilt u een autoverzekering afsluiten of meer informatie?
Neem dan contact met ons op voor een aanvraag of offerte.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer