Home / Particulier / Verkeer / Oldtimer
  Inhoudsopgave oldtimer
  Oldtimer
Een glimmende oldtimer voor de deur; een droom van velen. Deze klassiekers zijn vaak uniek en hebben voor u een onschatbare waarde. Uw klassieker is het daarom waard goed verzekerd te zijn. De weinige dagen dat u er mee rijdt moet dit zonder zorgen kunnen gebeuren.

  Voor welke auto’s en motoren ?
Afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij kan er een oldtimerverzekering worden gesloten voor auto’s of motoren ouder dan 20 of 25 jaar. Sommige verzekeraars verdelen deze auto’s weer in meerdere categoriën met voor elke categorie een verschillende premie. Voor jongere bijzondere auto’s kan er een “normale” autoverzekering worden gesloten of een zogenaamde “hobbytimer of sporttimer” verzekering.
  Specifieke kenmerken
Bij oldtimer verzekeringen is het aantal kilometers dat per jaar met deze auto’s mag worden gereden gemaximeerd, veelal maximaal 5000 of 7500 km per jaar.
Bovendien mag er alleen sprake zijn van uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik en kan deze verzekering alleen worden afgesloten indien u ook een auto tot uw beschikking heeft voor dagelijks gebruik.
De dekkingen beperkt en volledig casco zijn bij deze categorie auto’s alleen mogelijk indien er een recent taxatierapport aanwezig is.
  Welke dekkingen mogelijk ?
U kunt bij klassiekerverzekeringen meestal kiezen uit 3 verschillende dekkingen:

Wettelijke Aansprakelijkheid of WA.
Alleen schade die u met uw auto aan anderen toebrengt is gedekt. Uw eigen schade komt bij deze verzekering voor eigen rekening. Deze verzekering is in Nederland wettelijk verplicht voor iedere auto.

Wettelijke aansprakelijkheid en beperkt casco
WA schade is gedekt en schade ontstaan door onder andere diefstal, brand, ontploffing, blikseminslag, storm, en ruitbreuk. Schade aan uw auto door uw schuld is niet gedekt.

Volledig casco of all risk verzekering
Bij volledig casco is in vrijwel alle gevallen schade, die aan uw auto ontstaat gedekt.
  Welke dekking kiest u ?
Dit is afhankelijk van de premie die u wilt of kunt betalen en het risico dat u zelf wilt lopen. Ook dient er een afweging gemaakt te worden tussen de waarde van de auto en de hoogte van de te betalen premie.
Bij sommige klassiekerverzekeringen is het bovendien mogelijk dat een deel van dekkingen alleen tijdens de zomertijd geldt, dit tegen een gunstiger tarief.
  Welke verzekering kiest u ?
Door het grote aantal aanbieders is het lastig kiezen, bovendien zijn de onderlinge verschillen groot, zonder dat deze verschillen op het eerste gezicht opvallen. Bij klassiekers zijn bijvoorbeeld de eisen die de verzekeraar stelt aan diefstalpreventie van belang.
  Uitbreidingsmogelijkheden
Ongevallenverzekering voor inzittenden
Ongeacht de schuldvraag wordt een vaststaande uitkering gedaan, indien u of een van de andere inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide wordt.

Schadeverzekering voor inzittenden
Ook deze verzekering keert uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit, echter alle kosten voortkomend uit een gedekt ongeval zijn verzekerd, ook de schade aan bagage. Bovendien wordt er gekeken naar de daadwerkelijke schade en wordt geen vaststaand bedrag uitgekeerd. Maximum uitkering vaak € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Rechtsbijstandverzekering
Biedt dekking voor kosten gemaakt voor het verhalen van schade en kan eventueel worden uitgebreid met een dekking voor juridische bijstand bij geschillen met uw dealer of reperateur.
  Wij staan u graag terzijde
Wij staan u graag terzijde bij kiezen van de juiste verzekering. Zoals u kunt zien komt er bij een goede klassiekerverzekering het nodige kijken, wij helpen u graag bij het uitzoeken en aanvragen van de juiste verzekering.

Wilt u een oldtimerverzekering afsluiten of meer informatie?
Neem dan contact met ons op voor een aanvraag of offerte.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer