Home / Particulier / Ongevallen
  Inhoudsopgave ongevallenverzekeringspagina
  Ongevallenverzekering
Er gebeuren jaarlijks heel veel ongevallen. Op het werk, in het verkeer maar ook in en om het huis of bij sport en spel. De kans bij een ongeval betrokken te raken is dan ook niet gering.

Meestal loopt het goed af, maar u moet de ogen niet sluiten voor een mogelijke minder goede afloop.

De financiŽle gevolgen van zo'n minder goede afloop vangt u op met een ongevallenverzekering. Een verzekering die uitkeert bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen denken dat de kans op een ongeval het grootst is in het verkeer. Dat is echter onjuist! De meeste ongevallen (zo'n 60%) vinden plaats in en om het huis en bij sport en spel. Pas dan komt werk (30%) en verkeer (10%). Dat is ook logisch, want van de 8.760 uur die een jaar telt, brengt men ongeveer 7.000 uur thuis door.
  Wat zijn de gevolgen van blijvende invaliditeit?
  • Voor werkenden vaak arbeidsongeschiktheid en daardoor inkomstenderving en het verloren gaan van de loopbaan. Met als gevolg minder inkomsten juist in een situatie dat er behoefte is aan extra geld.
  • Voor eigen huisbezitters problemen bij de aflossing van de hypotheek, die immers gebaseerd is op het inkomen dat men verdient als men gezond is.
  • En voor iedereen die het treft extra kosten. Om aanpassingen in huis te betalen, voor hobby's, of om cursussen te volgen. Kortom om het leven leefbaar te houden.
  Voorzieningen in ons land....
"Maar", zult u zeggen, "er zijn toch allerlei voorzieningen in ons land". Dat is juist, echter die voorzieningen zijn er om het dagelijks leven, wonen en werken mogelijk te maken. Maar niet meer dan dat. Alleen het meest noodzakelijke.
Bovendien zijn er maxima en inkomensafhankelijke beperkingen. Alles wat hierboven is genoemd aan gevolgen hoort daar niet bij. En zoals u elke dag weer leest is er steeds minder geld beschikbaar voor sociale zekerheid en verwacht men dat de burger zelf voorzieningen treft.

  Afsluiten of meer informatie?
Wilt u een ongevallenverzekering afsluiten of meer informatie?
Neem dan contact met ons op.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer