Home / Ondernemer / U zelf
  Inhoudsopgave arbeidsongeschiktheid
  Verzekeren of Bijstand ?
Elke zelfstandig ondernemer welke arbeidsongeschikt wordt en er hiervoor niets heeft geregeld, krijgt geen enkele uitkering en belandt na het “opeten” van het eigen vermogen, inclusief de eventuele eigen woning, uiteindelijk in de bijstand.

Tenzij er in het gezin een partner is die een eigen inkomen heeft. Zelfs als dit het geval is, zal het totale inkomen aanzienlijk dalen. Als zelfstandige kunt je het je daarom nauwelijks veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het wel en wee van het bedrijf is immers van je afhankelijk!

Reden temeer om eens na te denken over een arbeid ongeschiktheid verzekering (AOV).

  Opvangen inkomensdaling
Wil je een inkomensdaling bij Arbeidsongeschiktheid (AO) goed opvangen dan is een arbeid ongeschiktheid verzekering de oplossing. Ook het eerste jaar van AO is hiermee te verzekeren.

Deze verzekeringen bieden vele mogelijkheden zoals:
  • Een maximale eindleeftijd van de AOW leeftijd (afhankelijk van de beroepsgroep)
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium = Beroeps arbeid ongeschiktheid
Wilt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekering afsluiten of meer informatie? neem dan contact met ons op.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer