Home / Info / Disclaimer
  Disclaimer
De website van Wajon FinanciŽle Diensten wordt met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het bedrijf streeft daarbij naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, producten en diensten op deze site. De juistheid, actualiteit of volledigheid van deze site wordt echter niet gegarandeerd.

Aansprakelijkheid van Wajon FinanciŽle Diensten voor welke schade dan ook, ontstaan door de toegang tot deze site, of het gebruik van hetgeen op deze site wordt aangeboden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze site, om welke reden dan ook.

Wajon†FinanciŽle Diensten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het bedrijf.

Privacy

De persoonlijke informatie die u aan Wajon†FinanciŽle Diensten verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijke voorschriften daartoe verplichten. De gegevens die u toestuurt dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeŽn, die door u naar Wajon FinanciŽle Diensten†worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiŽle) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Copyrights

De website van Wajon FinanciŽle Diensten , alsmede alle zich daarin bevindende werken en informatie, zijn eigendom van het bedrijf en zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Het is uitsluitend toegestaan deze werken en informatie op het beeldscherm te bekijken en ten behoeve van eigen gebruik af te drukken. Iedere bewerking, openbaarmaking en verveelvoudiging, waaronder begrepen verspreiding, verzending, opneming in een ander werk, netwerk of website, vertaling of commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden.
   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer